Nikolaos Xylouris - Cretan Songs LP

 Nikolaos Xylouris - Cretan Songs vinyl LPEuropa Vintage Okinawa has a small showroom in Naha, Okinawa.

Prices and booking: Pietro, phone 090-7585-8905 or e-mail pietroscozzari@gmail.com
Thank you!

Comments